Sociale Wijkteams

Movisie

Doel: Efficiënt communiceren in sociale wijkteams
Doelgroep: Groepsleden Sociale wijkteams
Branche: Zorg

In een e-learing leren medewerkers van sociale wijkteams in vier stappen snel en grondig te casusbesprekingen te voeren. Daardoor wordt veel tijd bespaard, die beter ingezet kan worden voor daadwerkelijke hulpverlening. Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

(in samenwerking met Watch2lLearn)

Bekijk portfolio