Definitiefase

In deze fase ontwikkelt PostMotion, in nauwe samenwerking met u, een plan.
Welke vorm is het meest geschikt voor uw doel? Video, animatie, of een combinatie van beide? Wel of geen geluid?
Welke leerstrategie is geschikt voor uw doelgroep? Hoe zorgen we ervoor dat de boodschap ook echt over komt? In welke setting wordt het bekeken?

Per onderdeel en per fase beschrijven we, wat we maken en op welke manier.
Hierbij maken we een gedegen inschatting van de kosten.

Na een Go! op het aanbod gaan we verder met de ontwerpfase.

Ontwerpfase >