Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Kindwijzer

Doel: Illustratieve ondersteuning e-learning
Doelgroep: Medewerkers kinderdagverblijven & buitenschoolse opvang
Branche: Zorg

Kinderen regisseren is moeilijk. Daarom bedacht het ontwikkelteam grofweg de casussen voor deze e-learning. Het geschoten videomateriaal op het kinderdagverblijf werd vervolgens creatief ingepast.

In samenwerking met Wendy Doeleman, Dana Trainingen

Bekijk portfolio